Үүргэвчтэй материалыг хурдан эмчлэх

 

Baosteel-тэй хамтран боловсруулсан "хурдан хатах" процесс нь анхны гагнуур, тавыг солих үйл явцыг орлодог

шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн жолоодлогын моторын NVH ба төмрийн алдагдлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх;

нэг төмрийн гол нь хурдан, хямд, хөгжлийн богино мөчлөгөөр тодорхойлогддог 4-8мин байна.

 

                          

 

                 Автомат үйлдвэрлэлийн шугамын тоног төхөөрөмж ба бүтээгдэхүүний хэсэг

 

 

 

 


Бичлэгийн цаг: 8-р сарын 10-2020